Försäkring och ansvar på Idrottshuset

Viktigt för allas säkerhet

Om försäkring på Idrottshuset

Upplysning om försäkring

All träning sker på egen risk. Idrottshuset har ingen försäkring vid olycksfall för kunder. Vid eventuellt olycksfall är det den enskildes egen försäkring som gäller. Barn och ungdomar upp till och med gymnasiet är oftast försäkrade via sin hemkommun. Som vuxen måste man som regel teckna en egen försäkring. Kontrollera med din hemkommun eller ditt försäkringsbolag om du är osäker på vad som gäller!

Om ansvar på Idrottshuset

Ansvar & ansvarsfriskrivning

All träning sker på egen risk. Idrottshuset ansvarar inte för skada som åsamkats kunden p.g.a. olycksfall till följd av eget/annan kunds agerande eller underlåtenhet att följa ordningsregler och säkerhetsföreskrifter

Kunden har eget ansvar att se till att uppsatta regler och säkerhetsföreskrifter är lästa och förstådda. Varje kund ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan utöva de aktiviteter som de väljer i anläggningen.
Idrottshuset ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller annan anledning, eller för skador på kundens tillhörigheter.

Idrottshuset ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter som är utanför Idrottshusets kontroll, såsom vattenskada, brandskada eller annan skada på träningsanläggningen, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

Klätterväggen från Idrottshuset i Växjö

När är det bäst att komma och klättra?

Du kan kolla hur många det är på väggen genom att klicka på knappen. Välja kategori klättring.

När är det bäst att komma och klättra?

Du kan kolla hur många det är på väggen genom att klicka på knappen. Välja kategori klättring.