Allmänna regler på Idrottshuset

Viktigt för allas trevnad

Regler på Idrottshuset

Allmänt och grundläggande

 • Uppmaningar från Idrottshusets personal ska alltid följas
 • Kurser/grupper i Idrottshusets regi har företräde
 • Endast Idrottshusets personal har tillåtelse att ha kursverksamhet & lära ut säkringsarbete
 • För klättring/bouldering med barn under 10 år krävs TOPPREPSKORT av målsman. För bouldering med barn 10 år och uppåt krävs att målsman aktivt deltar. (Max två barn per vuxen.)
 • Föräldrar har ansvaret för sina barn och att de följer reglerna i klätterhallen
 • Rep får inte tas ner eller flyttas
 • Utrustning får inte placeras på bouldermattorna eller på golvet i rephallen
 • Vistas aldrig under någon som klättrar
 • Bouldering med sele och/eller kritpåse är inte tillåtet

För allas trivsel

 • Klätterskor tas på/av inne i hallen
 • Klättra inte i sockar eller barfota
 • Tänk på att gå lugnt och stilla i klätterhallen och inte krypa under avgränsningsband.
 • Upptäcker du ett löst grepp eller något annat som inte är riktigt, kontakta personal i klätterhallen eller i receptionen.
 • Hantera kalk med försiktighet. Lägg din kritpåse i kritlåndan och använd den där.

Topprepsklättring

 • Alla som säkrar med topprep ska inneha svenskt topprepskort.
 • Topprepskortet ska hänga synligt i selen.

Kom ihåg:
– Kamratkontroll.
– Stoppknut på den passiva änden.
– Använda viktsäckar vid stor viktskillnad mellan klättrare & säkrare.
– Vid användning av mer är 2 viktsäckar (2×15 kg) bör hjälplåsande repbroms t ex GriGri användas.
– Som säkrare stå nära väggen och ankaret.

Ledklättring

 • Vid ledklättring ska både säkrare och klättrare inneha svenskt ledkort.
 • Ledkortet ska hänga synligt i selen.

Kom ihåg:
– Kamratkontroll.
– Slingorna ska klippas i följd.
– Hoppa inte över några klipp.
– Ha inte för mycket slack på repet.
– Som säkrare stå nära väggen/under första slingan.

AutoBelay

 • Avändning av autobelay kräver svenskt topprepskort.
 • Topprepskortet ska hänga synligt i selen.
 • Endast en autobelay per topprepskortsinnehanare får användas.
 • Kurser/grupper i Idrottshusets regi har företräde för användning av autobelay.

Kom ihåg:
– Att alltid göra egen Kamratkontroll

När är det bäst att komma och klättra?

Du kan kolla hur många det är på väggen genom att klicka på knappen. Välja kategori klättring.

När är det bäst att komma och klättra?

Du kan kolla hur många det är på väggen genom att klicka på knappen. Välja kategori klättring.